Primaria comunei Peris

Comisiile de specialitate

Comisia pentru administratie publica locala juridica,apararea linistii si ordine publice precum si drepturile cetatenilor

 • Matei Ion
 • Gheorghe Nicolae Aurel
 • Dumitru Dumitru
 • Lazar Catalin
 • Neagu Ion

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive, agrement si turism

 • Ilie Rodica
 • Dumitrache Constantin
 • Ion Marin
 • Ionita Emil
 • Florea Ion

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget finante administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospadarie comunala, protectia mediului, servicii si comert

 • Muresan Zenobia
 • Ioanca Daniel
 • Gheorghe Viorel
 • Moruz Valentin
 • Ilie Ion

Comments are closed.